top of page
KIEDY SZKOLĆ?

Szkolenie wstępne:

Pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne przed przystąpieniem do pracy w pierwszym dniu jej świadczenia.

I szkolenie okresowe:

Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy przechodzą w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia.

Wyjątkiem są osoby kierujące innymi pracownikami, one na przejście I szkolenia okresowego mają 6 miesięcy

Kolejne szkolenia okresowe:

Kolejne szkolenia okresowe pracownicy odbywają, w zależności od stanowiska, co:

- administracyjno-biurowe - 5 lat

- inżynieryjno-techniczne - 5 lat

- kierownicze i pracodawcy - 5 lat

- robotnicze - 3 lata

- robotnicze w warunkach szczególnie niebezpiecznych - raz

w roku

bottom of page